Note 10 Lite (N770F)


Ecran noir Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-22055A/193A/194A/192A

Ecran argent Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-22055B/193B/194B

Ecran rouge Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-22055C/193C/194C

Vitre Arrière Noire Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-21972A

Vitre Arrière Argent Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-21972B

Vitre Arrière Rouge Note 10 Lite (N770F) Service Pack Samsung GH82-21972C